Module Border Module Border
  شرح خبر 
1401/11/05
مجوز ایجاد بندر خشک در استان اصفهان صادر شد
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان اصفهان گفت: موافقت اصولی نخستین دهکده لجستیک (بندر خشک) کشور در اصفهان، در ستاد مراکز لُجستیک وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید.
استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما
افزودن نظر شما
ارسال نظر
بازگشت

Module Border Module Border
Copyright (c) 1403/05/03 اتاق تعاون استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا