گالري تصاوير 

تصاویر نشست هیأت رئیسه با دکتر عابدی نماینده مجلس و مهندس نیرومند سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه
تصاویر نشست با پیشکسوتان بخش صنایع دستی استان
جلسه مشترک کمیسیونهای تجارت و صنعت، معدن اتاق تعاون با حضور رئیس سرپرستی بانک توسعه تعاون استان
تصاویر کمیسیون صنعت و معدن مورخ 26 دیماه
تصاویر کمیسیون کشاورزی مورخ 20 بهمن ماه
کمیسون بهداشت-10 اسفند 95
نشست مجمع نمایندگان اتاق با نمایندگان انجمن صنفی کشاورزان جهت بررسی مشکلات آب زاینده رود
Copyright (c) 1403/05/03 اتاق تعاون استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا